Club Achievements


2022/23 - U9 Reds - SHWGL Cup Winners

2021/2022 - U8 Reds - SHWGL Cup Winners

2021/2022 - Ladies Open Age - Shield Cup Finalists

2021/2022 - Under 16 - Shield Cup Finalists

2020/2021 - Under 11 - Shield Cup Semi Finalists

2020/2021 - Under 15 - Shield Cup Semi Finalists

2019/2020 - Under 10 - Shield Cup Finalists

2019/2020 - Under 14 - Shield Cup Semi Finalists

2017/2018 - Under 12 - Division 3 Champions

2017/2018 - Under 10 - Shield Cup Semi Finalists